Skip to product information
1 of 4

Bazerdzan

Knjiga Mehmed Paša Sokolović

Regular price €10.80 EUR
Regular price Sale price €10.80 EUR
Sale Sold out

Mehmed-Paša Sokolović; autor: Ahmed Refik

Mehmed-Paša Sokolović bio je izrazito mudar, pravedan, odmjeren, dostojanstven, pošten i velikodušan vladar. Turski historičari predstavljaju ga i kao veoma elegantnog , časnog, pobožnog i plemenitog čovjeka - ljubitelja umjetnosti i velikodušnog dobročinitelja. Knjiga Mehmed-Paša Sokolovć - Saputnik sreće i blagostanja, slavnog turskog historičara, novinara i pjesnika Ahmeda Refika Altinaya, fascinantna je priča o životu bosanskog dječaka, koji je zahvaljujući velikom talentu, strpljivom učenju i radu postao jednim od najmoćnijih ljudi svoga doba.